เชนจัดฟัน

Power Chain

เชนจัดฟัน พาวเวอร์เชนจัดฟัน จะมีแรงในการเคลื่อนฟันเป็น 2 เท่า เป็นยางจัดฟันที่มีลักษณะต่อยาวเป็นเส้น­เดียว
มีลักษณะคล้ายโซ่ มีหน้าที่เหมือนกับ O-Ring แต่จะช่วยในการดึงฟันที่ห่างให้มาเรียงตัวชิดกันเพื่อทำหน้าที่รวบฟันให้ชิดกัน หรือเพื่อปิดช่องว่างๆเล็กๆของฟันแต่ในคนไข้บางท่านก็ไม่ต้องใส่ยางประเภทนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรณีและความเห็นสมควรของทันตแพทย์

ลวดจัดฟัน

ลวดจัดฟัน
ลวดที่นิยมใช้ในการจัดฟัน มี 2 แบบ คือ

  1. ลวดสแตนเลส มีความแข็งแรง ไม่บิดงอได้ง่าย สามารถดัดขึ้นรูปได้
    และมีความฝืดต่ำในการเคลื่อนผ่านช่องของเครื่องมือ (Bracket)
  2. ลวดโลหะผสม เช่น ลวดนิเกิ้ลไทเทเนียม (Nickle-Titanium, NiTi) มีความนิ่ม โค้งงอได้และกลับคืนรูปได้เหมือนเดิม จึงนิยมใช้ในช่วงแรกๆ ของการจัดฟัน ที่ฟันยังเกอยู่มาก