เชนจัดฟัน

Power Chain

เชนจัดฟัน พาวเวอร์เชนจัดฟัน จะมีแรงในการเคลื่อนฟันเป็น 2 เท่า เป็นยางจัดฟันที่มีลักษณะต่อยาวเป็นเส้น­เดียว
มีลักษณะคล้ายโซ่ มีหน้าที่เหมือนกับ O-Ring แต่จะช่วยในการดึงฟันที่ห่างให้มาเรียงตัวชิดกันเพื่อทำหน้าที่รวบฟันให้ชิดกัน หรือเพื่อปิดช่องว่างๆเล็กๆของฟันแต่ในคนไข้บางท่านก็ไม่ต้องใส่ยางประเภทนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรณีและความเห็นสมควรของทันตแพทย์

ลวดจัดฟัน

ลวดจัดฟัน
ลวดที่นิยมใช้ในการจัดฟัน มี 2 แบบ คือ

  1. ลวดสแตนเลส มีความแข็งแรง ไม่บิดงอได้ง่าย สามารถดัดขึ้นรูปได้
    และมีความฝืดต่ำในการเคลื่อนผ่านช่องของเครื่องมือ (Bracket)
  2. ลวดโลหะผสม เช่น ลวดนิเกิ้ลไทเทเนียม (Nickle-Titanium, NiTi) มีความนิ่ม โค้งงอได้และกลับคืนรูปได้เหมือนเดิม จึงนิยมใช้ในช่วงแรกๆ ของการจัดฟัน ที่ฟันยังเกอยู่มาก

ยางดึงฟัน (Elastic)

Elastic

วัตถุประสงค์หนึ่งของการใส่ยางดึงฟัน  ระหว่างฟันบนและฟันล่างก็คือเพื่อปรับหรือแก้ไขการสบฟัน และช่วยให้ฟันเคลื่อนที่ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นทั้งนี้ คุณหมอจะแนะนำวิธีการใส่หนังยาง ทิศทางและตำแหน่ง ตลอดจนระยะเวลาของการใส่หนังยางให้เหมาะสมในแต่ละกรณีเป็นรายๆ ไป ซึ่งผู้ป่วยจัดฟันควรจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดผลดีต่อการรักษาที่สำคัญก็คือ ถ้าหากใส่ยางไม่สม่ำเสมอตามที่คุณหมอแนะนำ ก็จะทำให้ฟันที่เคลื่อนไปแล้ว เคลื่อนกลับไปในทิศทางเดิมได้ และจะส่งผลกระทบต่อความคืบหน้าของการรักษาได้ ดังนั้น ถ้าตะขอที่เกี่ยวหนังยางบิดหรือหักก็ควรรีบติดต่อคุณหมอทันทีทิศทางของการใส่หนังยางนั้นก็มีได้หลายรูปแบบคะ