คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางจัดฟันบางมด

ผู้ก่อตั้งคุณหมอทั้ง 3 ท่าน คือ ทพ.อภิชาต วีรวัฒนาธิกุล  , ทพญ. ยิ่งมณี เจิมธเนศ ,
ทพญ. สุธาภา ศรีอรุโณทัย ทำงานร่วมกับเป็นอาจารย์ที่คณะทันตเเพทย์ประจำมหาวิทยาลัยรังสิต

โดยหลังจากที่เปิดสาขาเเรก (คลินิกทันตกรรมเซย์ชีส Saycheeeze ลาดพร้าว)
หลังจากเปิดสาขาเเรกได้ 2 ปี คุณหมอจึงเริ่มก่อตั้ง คลินิกเฉพาะทางจัดฟันบางมด เป็นสาขาที่ 2 ใน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ปัจจุบันมีห้องทันตกรรมที่เปิดใช้เเล้ว 6 ห้องเพื่อรองรับคนไข้และให้การรักษาที่รวดเร็วและมีคุณภาพ

ผู้ร่วมก่อตั้ง คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางจัดฟันบางมด

BMOC

“เติมความสุข ทุกรอยยิ้ม”

BANG MOD ORTHODONTIC CLINIC – คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางจัดฟันบางมด (BMOC)
ทันตกรรมจัดฟัน อ.ทพญ.สุธาภา ศรีอรุโณทัย (หมอหนู) Dr. Suthapar Sri-Arunotai
ทันตกรรมจัดฟัน อ.ทพ.อภิชาต วีรวัฒนาธิกุล (หมอเซ้ง) Dr. Apichart Veerawattanatigul
ทันตกรรมจัดฟัน อ.ทพญ.ยิ่งมณี เจิมธเนศ (หมอจิ๊บ) Dr. Yingmanee Jermthanes
ทันตกรรมจัดฟัน อ.ทพ.อัครฤทธิ์ สุวรรณสุเมธ (หมอทอง)
ทันตกรรมจัดฟัน ทพ.สุรัฐ กนกกุลชัย (หมอออย)
ทันตกรรมจัดฟัน อ.ทพญ.หทัยชนก เจริญพงศ์ (หมอออ) Dr. Hathaichanok Charoenpong
ทันตกรรมจัดฟัน อ.ทพญ.อภิญญา ตันติสิริวัฒน์ (หมอปุ๊ก)
ทันตกรรมศัลยแทพย์ช่องปาก อ.ทพญ.กาญจนา สิงขโรทัย (หมอโน)
ทันตกรรมศัลยแทพย์ช่องปาก ทพญ.อภิชญา วิเศษศรีพงษ์ (หมอส้ม)
ทันตกรรมประดิษฐ์ ทพญ.กานต์สิริ จิตเอื้ออารีย์ (หมอกิ๊ฟ)
ทันตกรรมสำหรับเด็ก ทพญ.นิศารัตน์ จันทรขำ (หมอไอซ์)
ทันตกรรมทั่วไป ทพญ.สิณิชา สุขมาก (หมอฟลุ๊ค)
ทันตกรรมทั่วไป ทพญ.สินีภา ไตรรัตนานุวงษ์ (หมอภา)
ทันตกรรมทั่วไป ทพญ.สิริภัทร เลิศนันทปัญญา (หมอภัทร)
ทันตกรรมทั่วไป ทพญ.กนกพร เกษมกิจวัฒนา (หมอจอย)

สีเขียว หมายถึง ความมั่งคั่ง ร่ำรวย เป็นสีแห่งโชคลาภ

  • ดาวน์โหลดไฟล์โลโก้
  • .ai
  • .pdf
  • .png