ทพญ. ยิ่งมณี เจิมธเนศ เป็นวิทยากรบรรยายความรู้การใช้เครื่องมือจัดฟันระบบ Smart Clip

ทพญ. ยิ่งมณี เจิมธเนศ (หมอจิ๊บ) ได้รับเกียรติ จาก 3M Unitek เป็นวิทยากรบรรยายความรู้การใช้เครื่องมือจัดฟันระบบ Smart Clip และ Clarity SL ให้กับ อาจารย์ , นักศึกษา , ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยชียงใหม่ จัดขึ้น 16 กรกฎาคม2558 ณ. Cantara Grand & Bangkok Convention Centre At Centralworld โดยอธิบายหลักการใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้อง รวมถึงเทคนิคต่างๆที่เกี่ยวกับการใช้ตัวเครื่องมือSmart Clip และ Clarity SL เพื่อเป็นแนวทางเอาไปปรับใช้ที่ถูกต้องและเหมาะสม การใช้เครื่องมือจัดฟันที่ถูกต้องนั้นย่อมส่งผลต่อการรักษาได้เหมือนกัน

S__7307275

S__7307276

Comments