อะไรคือ ?? การเกลารากฟัน

ไม่ว่าจะเป็นการรักษาโดยการขูดหินปูนหรือเกลารากฟันนั้นล้วนแต่เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุทั้งสิ้น

เพราะเป็นการกำจัดหินปูนที่สะสมบนฟัน แต่เราสามารถป้องกันการเกิดหินปูนได้ โดยการแปรงฟันให้ถูกวิธีและทั่วถึง รวมทั้งการทำความสะอาดซอกฟันด้วยไหมขัดฟัน หรือแปรงซอกฟัน เป็นประจำทุกวันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช้าและก่อนเข้านอน ก็จะป้องกันไม่ให้เกิดหินปูนและเหงือกอักเสบตามมาได้ ซึ่งถ้าทันตแพทย์ได้ขูดหินปูนและเกลารากฟันแล้ว แต่ผู้ป่วยไม่ทำความสะอาดให้ดี รอยโรคก็จะยังคงอยู่ การขูดหินปูนนั้นควรทำทุก 6 เดือน แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการประเมินช่องปากของทันตแพทย์ อาจเป็นทุก 3 เดือน ปีละ 1 ครั้งตามแต่ปริมาณหินปูนที่เกิดขึ้นใหม่และสภาวะการอักเสบของผู้ป่วยเอง คะ

Comments