What is Invisalign?

ประโยชน์ของการจัดฟันแบบใสไร้เหล็ก เป็นการจัดฟันเพื่อไม่ให้ใครมองเห็น ด้วยเครื่องมือจัดฟันแบบใส สบายกว่า ไม่ทำให้ระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อภายในปากของคุณ นอกจากนี้ ยังสามารถถอดออกได้อย่างง่ายดาย ในขณะการแปรงฟันและการรับประทานอาหาร

นอกจากนั้น ยังช่วยลดการก่อให้เกิดฟันผุและโรคเหงือกได้อีกด้วย การจัดฟันแบบใสไร้เหล็กนี้จะทำให้คุณ มีรอยยิ้มที่สวยงามโดยปราศจากเหล็กจัดฟัน

การจัดฟันแบบใสไร้เหล็กแตกต่างจากการจัดฟันแบบอื่นอย่างไร

เมื่อคุณดูจากตารางด้านล่างแล้ว จะพบความแตกต่างของการจัดฟันแต่และแบบ ซึ่งจะเห็นได้ว่า การจัดฟันแบบใสไร้เหล็กนั้นมีความโดดเด่นในความสามารถอย่างเห็นได้ชัดเจน

 

Comments