จัดฟันด้านนอกด้วยโลหะแบบ Smart clip

  • ช่วยแก้ปัญหาในการบดเคี้ยวอาหาร
  • ไม่มียางรัด
  • เครื่องมือทำด้วยวัสดุที่เป็นโลหะ ผิวเรียบ มันวาว ทำให้คราบอาหารและจุลินทรีย์ติดได้ยาก
  • พบทันตแพทย์น้อยครังกว่าปกติ
  • เจ็บปวดน้อยกว่าปกติ

Comments