อ.ทพ. อภิชาต วีรวัฒนาธิกุล

อ.ทพ. อภิชาต วีรวัฒนาธิกุล (หมอเซ้ง) อาจารย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ(ประสานมิตร)
    Doctor of Dental Surgery. Srinakharinwirot University
  • ปริญญาโท สาขาทันตกรรมจัดฟัน ฮ่องกง
    Master of Orthodontics, The university of Hong Kong
  • อนุมัติบัตร เฉพาะทางสาขาทันตกรรมจัดฟัน Diplomate Thai board of orthodontics M Orth RCSED (Edinburgh)

Comments