เชนจัดฟัน

Power Chain

เชนจัดฟัน พาวเวอร์เชนจัดฟัน จะมีแรงในการเคลื่อนฟันเป็น 2 เท่า เป็นยางจัดฟันที่มีลักษณะต่อยาวเป็นเส้น­เดียว
มีลักษณะคล้ายโซ่ มีหน้าที่เหมือนกับ O-Ring แต่จะช่วยในการดึงฟันที่ห่างให้มาเรียงตัวชิดกันเพื่อทำหน้าที่รวบฟันให้ชิดกัน หรือเพื่อปิดช่องว่างๆเล็กๆของฟันแต่ในคนไข้บางท่านก็ไม่ต้องใส่ยางประเภทนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรณีและความเห็นสมควรของทันตแพทย์

Comments

บทความหน้าสนใจ

ลวดจัดฟัน

ลวดจัดฟัน ลวดที่นิยมใช้ในการจัดฟัน มี 2 แบบ คือ

  1. ลวดสแตนเลส มีความแข็งแรง ไม่บิดงอได้ง่าย สามารถดัดขึ้นรูปได้ และมีความฝืดต่ำในการเคลื่อนผ่านช่องของเครื่องมือ (Bra

    อ่านต่อ

ยางดึงฟัน (Elastic)

Elastic วัตถุประสงค์หนึ่งของการใส่ยางดึงฟัน  ระหว่างฟันบนและฟันล่างก็คือเพื่อปรับหรือแก้ไขการสบฟัน และช่วยให้ฟันเคลื่อนที่ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นทั้งนี้ คุณหมอจะแนะนำวิธีการใส่หนั อ่านต่อ