ทันตกรรมจัดฟัน

รายการ หน่วย ราคา (บาท)
จัดฟันด้านนอกด้วยโลหะ Metal (มียางรัด)  การรักษา  45,000-60,000
จัดฟันด้านนอกด้วยโลหะ Smart clip (ไม่มียางรัด)  การรักษา  60,000-70,000
จัดฟันด้านนอกด้วยเซรามิค Clarity SL (ไม่มียางรัด)  การรักษา  70,000-85,000
จัดฟันด้านนอกด้วย Damon Clear และ Damon Q  การรักษา  70,000-85,000
จัดฟันแบบใสไร้เหล็ก Invisalign
 • I7
 การรักษา  95,000
 • Lite
 การรักษา  100,000 – 120,000
 • Full
 การรักษา  120,000 – 160,000
ติดเครื่องมือแบบโลหะ (กรณีหลุด)  ตัว  500
ติดเครื่องมือแบบ Damon (กรณีหลุด)  ตัว  800
เครื่องมือคงสภาพฟัน Retainer  ชิ้น  2,000
ที่กันฟันกระแทก /เฝือกฟัน(สำหรับเล่นกีฬา)  ชิ้น  4,000
 Functional appliance  การรักษา  8,000
 Active plate  การรักษา  3,500-5,000
 ติดหมุดเหล็กในการจัดฟัน Miniscrew  ตัว  5,000

หมายเหตุ : การจัดฟันสามารถผ่อนชำระได้ สอบถามรายละเอียดโทร 02-872-7772 / 092-360-9998

 

เอกซเรย์

รายการ หน่วย ราคา (บาท)
เอกซเรย์รอบปลายรากฟันPeriapical/ Bitewing ฟิล์ม 150
เอกซเรย์แบบพาโนรามิก/แบบเซฟฟาโรเมตริก Digital Panoramic and Cephalometric

(เตรียมตัวก่อนจัดฟัน)

ฟิล์ม 700

 

รักษาโรคเหงือก

รายการ หน่วย ราคา (บาท)
ขูดหินปูนและขัดฟันทั้งปาก Scaling and polishing full ครั้ง 700-1,000
เคลือบฟลูออไรด์ ครั้ง 500
การขจัดคราบฝั่งลึกด้วยเครื่อง Airflow ครั้ง 1,500
ศัลยกรรมเพิ่มความสูงตัวฟัน Crown – lengthening ซี่ 3,500-4,500
เกลารากฟัน (รวมกรณีเหงือกบวม) ตำแหน่ง 1,500-2,000
ผ่าตัดแต่งเหงือก ตำแหน่ง 2,000-3,000
ตัดเหงือก ตำแหน่ง 500

 

รักษารากฟัน

รายการ หน่วย  ราคา (บาท) 
 รักษารากฟันหน้า  ซี่  4,500-5,000
 รักษารากฟันกรามน้อย  ซี่  5,500-6,500
 รักษารากฟันกรามใหญ่  ซี่  7,500-9,000
 รักษารากฟันฉุกเฉิน (Emergency remove pulp)  ซี่  1,000-1,500
 Retrograde  ซี่  2,500
 Root canal irrigation + medication  ซี่  800-1,000
 Root canal retreatment (ค่ารื้อวัสดุเก่า)  ซี่  1,500
 Non-vital tooth bleaching (เปลี่ยนน้ำยาไม่เกิน 3 ครั้ง)
และรวมการอุดถาวร *ถ้าเกิน 3 ครั้ง คิดครั้งละ 500
 ซี่  3,000

 

การผ่าตัด

รายการ หน่วย  ราคา (บาท) 
 ถอนฟัน  ซี่  600-900
 ถอนฟันร่วมกับการผ่าตัด  ซี่  1,000-1,500
 ผ่าฟันคุด  ซี่  2,000-4,000
 รักษา Dry socket  ซี่  500
 Root resection  ราก  2,000
 Alveoloplasty  ครั้ง  2,500-3,000
 Frenectomy / Frenoplasty  ครั้ง  2,500-3,500
 Ridge augmentation  ครั้ง  6,000
 Vestibuloplasty (รวมstent)  ครั้ง  3,500
ผ่าฟันฝัง Embeded tooth  ซี่  5,000-7,000
 ตัดปุ่มกระดูกขากรรไกร บน-ล่าง  ครั้ง  3,000-4,000

 

ทันตกรรมบูรณะ

รายการ หน่วย ราคา (บาท)
 อุดฟันด้วยวัสดุอะมัลกัม (Amalgam Filling)  ด้าน  500-700
 อุดฟันด้วยวัสดุคอมโพสิต (Composite Filling)  ด้าน  600-800
 ฉีดยาชาเพื่อการอุดฟัน  ซี่  100
 ปิดช่องว่างระหว่างฟัน Diastema Closure  ซี่  1,500-2,500
 วีเนียร์ (Veneer)
 •  Lumineers Veneer
 ซี่  20,000-25,000
 •  Composite Veneer (direct)
 ซี่  3,500
 •  Cemamic Veneer
 ซี่  12,0 00-15,000
 อินเลย์ / ออนเลย์ (lnlay/Onlay)
 •  Ceramic inlay/onlay Empress II
 ซี่  7,500-10,000
 •  Composite inlay/onlay
 ซี่  6,500+9,000
 Metal inlay/onlay ค่าlab เพิ่มต่างหาก  ซี่  เริ่มต้น 7,500
 ฟอกสีฟันด้วยแสง Blue light (in office bleaching)  ครั้ง  6,900
 ฟอกสีฟันด้วยตัวเอง  ซี่  4,500

 

ทันตกรรมประดิษฐ์

รายการ หน่วย ราคา (บาท)
 ฟันปลอมทั้งปาก  ชิ้น  10,000
 ฟันปลอมแบบโครงโลหะ  ชิ้น  7,500-500 (ต่อซี่ฟัน)
 ฟันปลอมถอดได้ฐานพลาสติก  ชิ้น  1,500 +500/ซี่ + 200 /ตะขอ 1 ตัว
 เติมฟัน  ซี่  500
 ครอบฟัน PFM โลหะธรรมดา (Non- precious)  ซี่  เริ่มต้น 8,500
 ครอบฟัน PFM พาลาเดียม (Palladium)  ซี่  เริ่มต้น 12,000
 ครอบฟัน PFM เซมิพรีเซียส (Semi-precious)  ซี่  เริ่มต้น 14,000
 ครอบฟัน PFM ไฮพรีเซียส (High-precious)  ซี่  เริ่มต้น 15,000
 ครอบฟัน PFM เซรามิกทั้งซี่ (All ceramic)  ซี่  เริ่มต้น 16,000
 เดือยฟัน
 • Prefabricated post
ซี่ 4,000-4,500
 • Metal หรือ cast post มีค่าโลหะต่างหาก
ซี่ 3,000-4,000
 ครอบฟันชั่วคราวเพื่อดูอาการ Temporary crown  ซี่  800
 Acrylic crown ส่ง lab  ซี่  600-1,000
 Composite crown Adoro  ซี่  5,000
 รากเทียมรวมครอบฟัน
 •  Korean
 ซี่  45,000
 •  USA , European
 ซี่  65,000-75,000
 รากเทียมอย่างเดียว
 •  Korean
 ซี่  35,000
 •  USA , European
 ซี่  60,000

 

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

รายการ หน่วย ราคา (บาท)
 ขูดหินปูนสำหรับเด็ก  ครั้ง  500
 เคลือบฟลูออไรด์สำหรับเด็ก  ครั้ง 500
 เคลือบหลุมร่องฟันสำหรับเด็ก  ซี่ 400
 ถอนฟันน้ำนม  ซี่ 400
 อุดฟันด้วยวัสดุอะมัลกัม ฟันน้ำนม  ด้าน 400
 อุดฟันด้วยวัสดุคอมโพสิต ฟันน้ำนม  ด้าน 500
 การตัดเนื้อเยื่อส่วนในตัวฟันบางส่วน / ทั้งหมด  ซี่  1,500
 ครอบฟันแบบสเตนเลส SSC  ซี่  1,500-2,000
 เครื่องมือกันที่ฟัน (Space maintainer)  ชิ้น  2,000-3,000

 

งานฉุกเฉินอื่นๆ

รายการ หน่วย ราคา (บาท)
 ซ่อมฟันปลอม/ครอบฟันแตก/porcelain  ครั้ง  500-1,000
 ยึด Veneer หรือ ครอบฟันเก่าที่หลุด (ทำจากที่อื่น)  ซี่ 500
 กรอแก้ traumatic occiusion  ตำแหน่ง  500
 ยึดฟันโยกด้วยลวด (teeth immobilization with wire and composite)  ครั้ง  1,000

BANG MOD ORTHODONTIC CLINIC – คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางจัดฟันบางมด (BMOC)
ทันตกรรมจัดฟัน อ.ทพญ.สุธาภา ศรีอรุโณทัย (หมอหนู) Dr. Suthapar Sri-Arunotai
ทันตกรรมจัดฟัน อ.ทพ.อภิชาต วีรวัฒนาธิกุล (หมอเซ้ง) Dr. Apichart Veerawattanatigul
ทันตกรรมจัดฟัน อ.ทพญ.ยิ่งมณี เจิมธเนศ (หมอจิ๊บ) Dr. Yingmanee Jermthanes
ทันตกรรมจัดฟัน อ.ทพ.อัครฤทธิ์ สุวรรณสุเมธ (หมอทอง)
ทันตกรรมจัดฟัน ทพ.สุรัฐ กนกกุลชัย (หมอออย)
ทันตกรรมจัดฟัน อ.ทพญ.หทัยชนก เจริญพงศ์ (หมอออ) Dr. Hathaichanok Charoenpong
ทันตกรรมจัดฟัน อ.ทพญ.อภิญญา ตันติสิริวัฒน์ (หมอปุ๊ก)
ทันตกรรมศัลยแทพย์ช่องปาก อ.ทพญ.กาญจนา สิงขโรทัย (หมอโน)
ทันตกรรมศัลยแทพย์ช่องปาก ทพญ.อภิชญา วิเศษศรีพงษ์ (หมอส้ม)
ทันตกรรมประดิษฐ์ ทพญ.กานต์สิริ จิตเอื้ออารีย์ (หมอกิ๊ฟ)
ทันตกรรมสำหรับเด็ก ทพญ.นิศารัตน์ จันทรขำ (หมอไอซ์)
ทันตกรรมทั่วไป ทพญ.สิณิชา สุขมาก (หมอฟลุ๊ค)
ทันตกรรมทั่วไป ทพญ.สินีภา ไตรรัตนานุวงษ์ (หมอภา)
ทันตกรรมทั่วไป ทพญ.สิริภัทร เลิศนันทปัญญา (หมอภัทร)
ทันตกรรมทั่วไป ทพญ.กนกพร เกษมกิจวัฒนา (หมอจอย)