1. เคลียช่องปาก

คนไข้ : เคลียช่องปากคืออะไรคะ

คุณหมอ : คือการทำให้สภาพช่องปาก อยู่ในสภาวะพร้อมสำหรับการติดเครื่องมือจัดฟันที่สุด ไม่มีเหงือกอักเสบ หินปูน ไม่มีฟันผุ หรือโรคใดๆ ในช่องปาก รวมถึงถอนฟัน ผ่าฟันคุด (ถ้าจำเป็น) ให้เสร็จเรียบร้อย

คนไข้ : ใช้เวลานานไหมคะ?

คุณหมอ : ขึ้นกับสภาพปัญหาของแต่ละคน บางคนดูแลฟันดี ไม่มีปัญหาอะไรเลย อาจแค่ขูดหินปูนแล้วพร้อมติดเหล็กจัดฟันเลยก็มีคะ

 

2 . ผ่าฟันคุดจำเป็นไหม

คนไข้ : ทำไมต้องผ่าฟันคุดก่อนจัดฟัน ทั้งๆที่ไม่ได้มีอาการปวด ?

คุณหมอ : คนไข้ที่มีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป ที่ต้องการจัดฟันและตรวจพบว่ามีฟันคุด ก็ต้องพิจารณาเป็นราย ๆ ไป ท้้งนี้ ควรสอบถามจากทันตแพทย์จัดฟันที่ทำการรักษาให้คะ โดยในรายที่ฟันคุดโผล่ขึ้นมาในช่องปากได้แค่บางส่วน และมักเกิดการอักเสบติดเชื้อบ่อย ๆ ก็จำเป็นที่จะต้องผ่าฟันคุดนั้นออก แม้ว่าจะไม่ได้จัดฟันนะคะ

 

3. ทันตแพทย์จัดฟันคือใคร? แตกต่างจากทันตแพทย์ทั่วไปอย่างไร?

คนไข้ : ทำไมคุณหมออุดฟันถึงไม่จัดฟันด้วยคะ ?

คุณหมอ : คือทันตแพทย์ ที่สำเร็จการศึกษา หรือสำเร็จการฝึกอบรมทางวิชาทันตกรรมจัดฟัน จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่ทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทยรับรอง โดยมีหลักสูตรเต็มเวลาไม่ต่ำกว่า 2 ปี และ สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทยเห็นชอบ หรือ ทันตแพทย์ที่ได้รับอนุมัติบัตร หรือวุฒิบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟันจากทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทยตรวจสอบรายชื่อทันตแพทย์จัดฟันที่เป็นสมาชิกสามัญของสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทยได้ที่นี่คะ http://www.thaiortho.org/?page_id=140

 

4. ขูดหินปูนเเล้วฟันห่าง

คุณไข้ : ขูดหินปูนเเล้วฟันห่างป่าวครับ?

คุณหมอ : การขูดหินปูนไม่ทำให้ฟันห่าง การที่เห็นเหมือนฟันห่างหลังขูดหินปูนมักพบในคนที่ปล่อยหินปูนไว้นานมากจนเชื้อโรคจากหินปูนได้ทำลายกระดูกเบ้าฟันข้างใต้ไปแล้ว ซึ่งทำให้เหงือกร่นตามไปด้วย จึงไม่มีเหงือกบริเวณนั้นทำให้ดูเหมือนมีช่องว่าง (ตอนที่ยังไม่ขูดหินปูนจะไม่เห็นช่องว่างเพราะหินปูนปิดช่องห่างเหล่านี้ไว้) ในทางกลับกันการขูดหินปูนใต้เหงือกออก เป็นการกำจัดเชื้อโรคทำให้เหงือกแข็งแรง ดังนั้นควรขูดหินปูนสม่ำเสมอไม่ปล่อยไว้มากจนทำลายเหงือกคะ

IMG_7084
BANG MOD ORTHODONTIC CLINIC – คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางจัดฟันบางมด (BMOC)
ทันตกรรมจัดฟัน อ.ทพญ.สุธาภา ศรีอรุโณทัย (หมอหนู) Dr. Suthapar Sri-Arunotai
ทันตกรรมจัดฟัน อ.ทพ.อภิชาต วีรวัฒนาธิกุล (หมอเซ้ง) Dr. Apichart Veerawattanatigul
ทันตกรรมจัดฟัน อ.ทพญ.ยิ่งมณี เจิมธเนศ (หมอจิ๊บ) Dr. Yingmanee Jermthanes
ทันตกรรมจัดฟัน อ.ทพ.อัครฤทธิ์ สุวรรณสุเมธ (หมอทอง)
ทันตกรรมจัดฟัน ทพ.สุรัฐ กนกกุลชัย (หมอออย)
ทันตกรรมจัดฟัน อ.ทพญ.หทัยชนก เจริญพงศ์ (หมอออ) Dr. Hathaichanok Charoenpong
ทันตกรรมจัดฟัน อ.ทพญ.อภิญญา ตันติสิริวัฒน์ (หมอปุ๊ก)
ทันตกรรมศัลยแทพย์ช่องปาก อ.ทพญ.กาญจนา สิงขโรทัย (หมอโน)
ทันตกรรมศัลยแทพย์ช่องปาก ทพญ.อภิชญา วิเศษศรีพงษ์ (หมอส้ม)
ทันตกรรมประดิษฐ์ ทพญ.กานต์สิริ จิตเอื้ออารีย์ (หมอกิ๊ฟ)
ทันตกรรมสำหรับเด็ก ทพญ.นิศารัตน์ จันทรขำ (หมอไอซ์)
ทันตกรรมทั่วไป ทพญ.สิณิชา สุขมาก (หมอฟลุ๊ค)
ทันตกรรมทั่วไป ทพญ.สินีภา ไตรรัตนานุวงษ์ (หมอภา)
ทันตกรรมทั่วไป ทพญ.สิริภัทร เลิศนันทปัญญา (หมอภัทร)
ทันตกรรมทั่วไป ทพญ.กนกพร เกษมกิจวัฒนา (หมอจอย)