คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางจัดฟันบางมด

คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางจัดฟันบางมด – BMOC โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พวกเรามีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการ     และให้การรักษาด้านทันตกรรมแก่คนไข้เป็นอย่างดีที่สุด พร้อมด้วยเครื่องมือต่างๆที่มีความทันสมัยมาตรฐานสากล

เพื่อสร้างความมั่นใจของรอยยิ้มให้แก่คนไข้ โดยมุ่งเน้นด้านการให้ความรู้และความเข้าใจในการรักษา ดูแลคนไข้และเอาใจใส่ เป็นอย่างดี  ด้วยการบริการที่ใส่ใจต่อคนไข้ทุกท่าน เเละสอบถามด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส เเละมอบรอยยิ่มที่มั่นใจให้คนไข้กลับไป

ความเป็นเลิศของเรา

การดำเนินงานตามมาตรฐานสากล เพื่อส่งมอบรอยยิ้มที่ดีที่มั่นใจแก่คนไข้ทุกท่าน จากกระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐานแห่งความเป็นเลิศ

ทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ทีมทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
คนไข้จึงได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี

รายชื่อทันตแพทย์ของเรา

เครื่องมือทันสมัย

ยกระดับในเรื่องความปลอดภัยและการให้บริการ
แก่คนไข้ โดยใช้เครื่องมือการทันตกรรมที่ทันสมัย
เพิ่มประสิทธิภาพของการรักษามากขึ้น

เครื่อง X-Rays Digital

ความเป็นเลิศด้านการบริการ

การดูแลเอาใจใส่คนไข้เป็นอย่างดี
เพื่อสร้างรอยยิ้มและความประทับใจ
ที่จะทำให้คนไข้ทุกท่านได้รับแต่สิ่งดีๆกลับไป

สิทธิของผู้ป่วย

ทันตกรรมจัดฟัน

จัดฟันด้านนอกด้วยโลหะ Metal

 • ช่วยแก้ปัญหาในการบดเคี้ยวอาหาร

 • ค่าใช้จ่ายของไม่สูง

จัดฟันด้านนอกด้วยเซรามิค Clarity SL

 • ฟันเคลื่อนได้เร็ว

 • ใช้เวลาในการจัดฟันน้อย

 • ช่วยแก้ปัญหาในการบดเคี้ยวอาหาร

 • ลดคราบอาหารและจุลินทรีย์

 • ไม่ต้องใส่ยาง

 • พบทันตแพทย์น้อยครั้ง

 • สีใกล้เคียงกับฟัน

 • ให้ความรู้สึกสบายเจ็บน้อยกว่าจัดฟันแบบปกติ

จัดฟันด้านนอกด้วยโลหะแบบ Smart clip

 • ฟันเคลื่อนได้เร็ว

 • ใช้เวลาในการจัดฟันน้อย

 • ช่วยแก้ปัญหาในการบดเคี้ยวอาหาร

 • ลดคราบอาหารและจุลินทรีย์

 • ไม่ต้องใส่ยาง

 • พบทันตแพทย์น้อยครั้ง

 • ให้ความรู้สึกสบายเจ็บน้อยกว่าจัดฟันแบบปกติ

 • มักไม่ต้องถอนพัน เหมาะกับทุกเพศทุกวัย

ทันตกรรมจัดฟัน เป็นการรักษาความผิดปกติของฟันและใบหน้า

เช่น  การสบฟันที่ไม่เหมาะสม โดยอาจเป็นผลจากความผิดปกติของฟันและขากรรไกร

ดูรายละเอียดการจัดฟัน

ทันตแพทย์

อ.ทพญ. สุธาภา ศรีอรุโณทัย

ทันตกรรมจัดฟัน

อ.ทพญ. สุธาภา ศรีอรุโณทัย (หมอหนู) อาจารย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรติน

อ.ทพญ. ยิ่งมณี เจิมธเนศ

ทันตกรรมจัดฟัน

อ.ทพญ. ยิ่งมณี เจิมธเนศ (หมอจิ๊บ) อาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิต

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ (ประสานมิต

อ.ทพ. อภิชาต วีรวัฒนาธิกุล

ทันตกรรมจัดฟัน

อ.ทพ. อภิชาต วีรวัฒนาธิกุล (หมอเซ้ง) อาจารย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ(ประสานมิตร) Doct

ทพญ. สุกัญญา เจริญวัฒนะ

ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ. สุกัญญา เจริญวัฒนะ (หมอพะแพง)

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ม

บทความน่ารู้

Nice to meet you Orthodontics

"nice to meet you orthodontic" ซึ่งทำโดยนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตชั้นปีที่ 5 โดยวิดิโอนี้จัดตั้งเพื่อเป็นอีกช่องทางนึ­งในก

ทพญ. ยิ่งมณี เจิมธเนศ เป็นวิทยากรบรรยายความรู้การใช้เครื่องมือจัดฟันระบบ Smart Clip

ทพญ. ยิ่งมณี เจิมธเนศ (หมอจิ๊บ) ได้รับเกียรติ จาก 3M Unitek เป็นวิทยากรบรรยายความรู้การใช้เครื่องมือจัดฟัน

อะไรคือ ?? การเกลารากฟัน

ไม่ว่าจะเป็นการรักษาโดยการขูดหินปูนหรือเกลารากฟันนั้นล้วนแต่เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุทั้งสิ้น

5 อาหารอันตรายทำร้ายฟัน

5 อาหารอันตรายทำร้ายฟัน